Bạn đã có ý tưởng về mẫu hoa dành tặng cho người đặc biệt, hãy gởi ngay mẫu cho Tiệm Hoa Dear Rainy để thực hiện ý tưởng đó nhé!

Tiệm tin rằng bất cứ ai nhận được hoa từ bạn đều thực sự may mắn và hạnh phúc đó.